„Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego w Białymstoku informuje o procedurze zgłaszania drużyn klubowych do rozgrywek II ligi kobiet i mężczyzn w sezonie 2020/2021. Ostateczny termin zgłaszania drużyn do tych rozgrywek upływa 10 września 2020r. Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: podlaski@pzts.pl. Do tego dnia wszyscy zawodnicy muszą mieć wykupioną licencję PZTS. Klub zgłaszający się do rozgrywek ma obowiązek przesłania następujących dokumentów:
1. Potwierdzenie udział w rozgrywkach II ligi na sezon 2020/2021 – Potwierdzenie
2. Skład drużyny II ligi w sezonie 2020/2021 – Zgłoszenie
3. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Wpisowe za udziału w rozgrywkach II ligi wynosi 250 zł. Wpłat z tytułu wpisowego należy dokonywać wyłącznie na konto:
Podlaski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
ul. Sobieskiego 24
15-014 Białystok
nr konta: 16 1240 1154 1111 0000 2149 9593 (Bank Pekao S.A.)

  • Wystawiamy rachunki, w zgłoszeniu proszę podać dane klubu (lub inne) na które ma być wystawiony rachunek.”

 

Tekst pochodzi ze strony: www.pozts.org